Blik op
de toekomst

De mensen van de politie doen elke dag verantwoordelijk werk. Werk dat ertoe doet. Ze beschermen, begrenzen en bekrachtigen. Bewoners, bedrijven en bezoekers in heel Nederland moeten op hen kunnen rekenen. Ze zijn er. Dat wordt gezien en gewaardeerd.

Tegelijkertijd staat de politie voor enorme uitdagingen. De wereld verandert. En de politie verandert mee. Criminaliteit verschuift. Van klassiek naar digitaal en van zichtbaar naar onzichtbaar.

De politie moet sterk zijn in de wijk, op het web, en waar ook ter wereld. De veiligheidsagenda 2019-2022 geeft richting aan hoe de politie dat samen met de minister en het lokale gezag wil doen. Samen met partners zal de politie ook in 2019 en daarna ondermijning, cybercrime en high impact crimes bestrijden. Dat vraagt om een stevige lokale verankering van de politie, om goede samenwerking met partners en om goede diensteverlening voor burgers.

nieuwe veiligheidsagenda

De politie moet sterk zijn in de wijk, op het web, en waar ook ter wereld. De veiligheidsagenda 2019-2022 geeft richting aan hoe de politie dat samen met de minister en het lokale gezag wil doen.


Samen met partners zal de politie ook in 2019 en daarna ondermijning, cybercrime en high impact crimes bestrijden. Dat vraagt om een stevige lokale verankering van de politie, om goede samenwerking met partners en om goede diensteverlening voor burgers.

het uitvoeren en nakomen
van de cao-afspraken

“Je werkt niet bij de politie, je bént het. Je wordt er gevormd, het is veel meer dan alleen een opleiding en daarna een baan.”


De politie is voor heel veel politiemensen een thuis. De onderlinge band tussen politiemensen is belangrijk en gelukkig vaak heel sterk. Op die betrokkenheid van mensen bij hun werk is de politie zuinig. Het afgelopen jaar is er een nieuwe cao afgesproken met de bonden voor drie jaar. Het uitvoeren en nakomen van die afspraken is een van de speerpunten voor de leiding van de politie.

doorontwikkeling
korps

De veranderende, digitale wereld vraagt veel van de politie. Het zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid. Ondanks een grote reorganisatie, bleven de operationele resultaten gelijk of ging het zelfs beter.


Om de politie klaar te maken voor de toekomst en om goed in te kunnen blijven spelen op lokale veiligheidsproblemen, is ruimte nodig om als korps verder te verbeteren. In 2019 wil de politieleiding het werk van de politiemensen verder ondersteunen, door hen meer bevoegdheden en middelen te bieden.

opvolging aanbevelingen
commissie Kuijken

Politiemensen kijken iedere dag weer naar elkaar om en zorgen voor elkaar. Maar ze zorgen ook voor de samenleving. Politiemensen verdienen het om zo goed mogelijk ondersteund te worden in hun belangrijke, maar soms moeilijke werk.


De leiding van de politie wil in 2019 het ziekteverzuim terugdringen en de psychische ondersteuning aan politiemensen uitbreiden. Politiemensen moeten zich gesteund weten en voelen dat het korps achter hen staat.