Contact
­met de politie

Contact
met de politie

De politie werkt steeds meer samen met burgers, instanties en bedrijven om de veiligheid in Nederland te verbeteren. Goede communicatie is daarbij onmisbaar. In 2018 heeft de politie geïnvesteerd om het contact met de maatschappij te verbeteren.

Politie als dienstverlener

Dienstverlening is een belangrijk onderdeel van politiewerk. Een burger kan de politie op de traditionele manier (politiebureau, telefoon) en via internet en social media bereiken. Uit onderzoek blijkt dat de dienstverlening van de politie nog niet helemaal voldoet aan de verwachtingen van burgers. Burgers handelen steeds meer zaken digitaal af en delen informatie via Facebook of WhatsApp. De politie werkt daarom aan het verbeteren van de online en digitale aanwezigheid, ook in buurten en wijken.

Politie in de buurt

In de buurt en in de wijk is de politie aanwezig met zogenoemde gebiedsgebonden teams. Ook heeft iedere eenheid één wijkagent op vijfduizend inwoners. Het lokaal gezag (de gemeente) bepaalt de exacte verdeling van wijkagenten in de eenheden. Eind 2018 had het korps in totaal 3450 wijkagenten.

Wijk en web

Het internet biedt veel bruikbare informatie voor het gebiedsgebonden politiewerk van bijvoorbeeld de wijkagent. Met onder meer volgdiensten, boef in de wijk, koffie met een cop en rent a cop, zet de politie meer dan 2000 social media-accounts in om de verbinding tussen wijk en web te maken.

Politie op YouTube

Een voorbeeld van de politie in de wijk en op het web is de YouTube-serie Politie in de buurt. Deze serie portretteert politieagenten die op een opvallende manier contact hebben met inwoners van hun wijk.

Kijk mee met Wilco Berenschot, wijkagent in Rotterdam Nieuwe-Westen.

Kijk mee met Joquin Diez Requejo, digitale wijkagent in Roosendaal.

Politie op sociale media

Ruim 1700 politiemedewerkers zijn actief op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram. Elke dag komen er accounts bij. Sociale media zijn zo vanzelfsprekend en belangrijk geworden dat het publiek ook verwacht dat de politie daar informatie deelt en vragen beantwoordt. De politie benut sociale media om contact te hebben met burgers. Daarmee geeft ze inzicht in het politiewerk.

Politie in contact met gevangenen

De politie bracht in 2018 voor de tweede keer de zogenoemde cold casekalender uit. Op de kalender staan onopgeloste levensdelicten en vermissingen. De eerste kalender die is uitgebracht bleek een succes: van de 78 tips over zaken op de kalender, bleken er 32 bruikbaar. Op de kalender van 2018 staan 52 cold cases, voor elke week één. De politie verstrekte de kalender aan gedetineerden omdat bij hen relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten. De kalenders hingen in 2018 behalve in de gevangenissen ook in kantoren van de reclassering.

De kalender is online te bekijken en te downloaden via de themapagina over cold cases op politie.nl.