De
mensen
bij de
politie

De mensen
bij de politie

De mensen
bij de politie

In 2018 heeft de politie gewerkt aan haar eigen organisatie en aan de ondersteuning en de uitrusting van de medewerkers. Een groot deel van 2018 stond in het teken van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 65.000 mensen die bij de politie werken. De afspraken over de arbeidsvoorwaarden gelden tot 2020. In de cao is veel aandacht voor salaris, werkdruk, capaciteit en inzetbaarheid, loopbaanpaden na de politieopleiding, duurzame inzetbaarheid en voorzieningen voor oudere collega’s.

Salaris

Op 1 november 2018 hebben Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, Korpschef Erik Akerboom en de voorzitters van de politievakorganisaties de nieuwe cao ondertekend. Eén van de afspraken is dat alle politiemensen er 8 procent salaris bij krijgen tot 2020. Ook ontvangen zij tweemaal een uitkering van 400 euro bruto.

Personele sterkte

operationeel

Personele sterkte

niet-operationeel

Instroom

met migratie-achtergrond

Minder werkdruk en invoering zelfroosteren

In de cao zijn afspraken gemaakt om de werkdruk bij de politie te verlichten. Politiemedewerkers krijgen meer zeggenschap over hun eigen werkrooster door de invoering van zelfroosteren en groepsroosteren. De politie stelt bovendien een 'sociaal maximum' in. Boven een maximum aantal uren van overwerk en nachtwerk, krijgt de medewerker extra verlof toegekend.

Meer geld voor politie-onderwijs

In de cao is afgesproken dat er structureel 10 miljoen euro extra besteed wordt aan politie-onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn opleidingen voor forensische opsporing en rijvaardigheid. Ook zijn er afspraken gemaakt over het opleidings- en kennisniveau binnen de politie-organisatie en de passende loopbaanpaden. Veranderen van functie binnen de politie wordt gestimuleerd.

Arbeidvoorwaarden­akkoord Sector Politie 2018-2020

Ben jij enthousiast geworden en wil je ook bij de politie werken?