Financieel resultaat

In 2018 besloot de minister van Justitie en Veiligheid om structureel 291 miljoen toe te voegen aan de politiebegroting. Met het extra geld kan de politie investeren in de versterking van de opsporing, de politie in de wijk, de digitale criminaliteit en de internationale aspecten van veiligheidsvraagstukken.


Positief financieel resultaat € 1 miljoen

De politie sloot 2018 af met een positief financieel resultaat van één miljoen euro.

Totaal uitgaven politie

(x € 1 miljoen)

Dekking

(x € 1 miljoen)

* JenV: Ministerie van Justitie en Veiligheid