High impact crime

High impact crime

‘High impact crime’ gaat over misdrijven met een grote invloed op slachtoffers. Denk hierbij aan straatroven, woninginbraken en overvallen. Voor de politie was de bestrijding van high impact crime in 2018 een belangrijk thema.

Minder aangiften van misdrijven

In 2018 registreerde de politie 766.638 aangiften van misdrijven, 6,1 procent minder dan in 2017. Het aantal aangiften daalt al langer. Sinds 2014 is de criminaliteit waarvan aangifte werd gedaan met 20 procent gedaald. De daling geldt voor bijna alle soorten misdrijven. Ook uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat mensen minder vaak slachtoffer worden van criminaliteit en zich veiliger voelen.

Ophelderingspercentage: een percentage van het aantal geregistreerde straatroven, waarbij tenminste één verdachte bij de politie bekend is.

Minder zakkenrollers en straatroven

Het aantal aangiften van zakkenrollen is in 2018 fors gedaald: 28 procent minder dan in 2017. Ook was er een lichte daling in het aantal aangiften van straatroof (een vorm van diefstal met geweld). Het valt op dat straatroven steeds vaker door jonge daders tussen de 12 en 18 jaar worden gepleegd. Zij plegen circa 40 procent van de straatroven. De bestrijding van straatroof heeft dan ook hoge prioriteit bij de politie.

Minder woninginbraken

In 2018 zijn er fors minder woninginbraken gepleegd. Dit nam met 13 procent af, onder meer door extra surveillance, de integrale aanpak met ketenpartners en veel aandacht voor preventie.

Ophelderingspercentage: een percentage van het aantal geregistreerde woninginbraken, waarbij tenminste één verdachte bij de politie bekend is.

Meer overvallen

In 2018 werden, vergeleken met 2017, meer mensen slachtoffer van overvallen. Die overvallen gebeurden met name in de laatste maanden van 2018. Vooral supermarkten en maaltijdbezorgers waren het slachtoffer.

Ophelderingspercentage: een percentage van het aantal geregistreerde overvallen, waarbij tenminste één verdachte bij de politie bekend is.

Meer aangiften van seksueel geweld

In 2018 was er een opvallende stijging van het aantal aangiften van seksuele misdrijven. Vermoedelijk komt dit omdat er meer aandacht en openheid in de samenleving is over seksueel geweld. Slachtoffers zijn hierdoor sneller geneigd om aangifte te doen. Bovendien is het aantal meldpunten voor seksueel geweld toegenomen. Hulpverleners stimuleren slachtoffers daar om aangifte te doen bij de politie.

Onzichtbare criminaliteit

Harde politiecijfers zeggen niet alles. Een maatschappelijk probleem is de ‘onzichtbare’ criminaliteit. Daarvan doen mensen vaak geen aangifte. Voorbeelden van onzichtbare criminaliteit zijn: de bedreiging van een burgemeester, online criminaliteit of de dumpingen van drugsafval in wijken.