Veiligheid

Het korps werkte ook in 2018 aan de bestrijding van criminaliteit en het verbeteren van de veiligheid in Nederland.

Veiligheid op de agenda

De politie werkt met een Veiligheidsagenda. Hierin staan de belangrijkste afspraken over hoe wordt samengewerkt aan de aanpak van criminaliteit. Het beschrijft ook hoe problemen met veiligheid in de maatschappij beter kunnen worden aangepakt. In 2018 waren de onderwerpen: ondermijning (criminele netwerken in de samenleving), cybercriminaliteit (criminaliteit met ICT, gericht op ICT), fraude (bijvoorbeeld fraude met creditcards of verzekeringen), afpakken (van crimineel vermogen), kinderpornografie en high impact crime (woninginbraken, overvallen en straatroven).

Behaalde resultaten in 2018:

Behaalde resultaten in 2018:

Op weg naar een landelijk netwerk van meldkamers

Hulpverleners moeten in geval van nood, als elke seconde telt, zo snel mogelijk bij een slachtoffer kunnen komen. De meldkamer speelt een belangrijke rol bij hulpvragen en in crisissituaties. Daar wordt de juiste hulp aan mensen in nood gecoördineerd. Centralisten zijn een ware reddingsboei voor mensen in nood en soms ook voor hulpverleners. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid, kwaliteit en bereikbaarheid van de meldkamers en de mensen die er werken. De meldkamers moeten toekomstbestendig en goed voorbereid op hun taken zijn. Daarom organiseren we de meldkamers anders. Ambulancezorg, brandweer, Koninklijke Marechaussee en politie werken begin 2023 in een netwerk van tien samenwerkende meldkamers, die elkaars taken kunnen overnemen als dat nodig is en 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn. 

De voorgenomen Wijzigingswet meldkamers ondersteunt dit doel en stelt bovendien dat de politie vanaf 1 januari 2020 alle meldkamers beheert. Met het oog hierop besluit de politie in het eerste kwartaal van 2018 om haar meldkamertaken te bundelen in een nieuw, zelfstandig gepositioneerd organisatieonderdeel: de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De LMS organiseert, met en voor de hulpdiensten, een landelijk beheerd, 24/7 bereikbaar en beschikbaar netwerk van maximaal tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamerlocaties.

In 2018 is de meldkamer Rotterdam operationeel geworden. Dit is de eerste meldkamer die aangesloten is op de nieuwe landelijke IV en ICT meldkamerinfrastructuur. Die infrastructuur is de basisvoorziening om te komen tot tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamers. Ook in 2018 is de elektronische leeromgeving voor meldkamer medewerkers operationeel geworden. Dit biedt de mogelijkheid op de werkplek te oefenen en nieuwe methoden te leren. Als eerste voor er is een oefenprogramma voor AML (Advanced Mobile Location) ontwikkeld. AML is vanaf maart 2019 operationeel en is een nieuwe techniek, waarmee nauwkeurige locatie-informatie van 112-bellers direct naar de meldkamer wordt gestuurd.